Grondsoorten die geschikt zijn voor vleesetende planten

Uit Werkgroep Carnivora

De Verschillende grondsoorten

Cocopeat

Perliet

De ruwe Perliet is een anorganisch glazig gesteente, dat tijdens vulkanische uitbarstingen is ontstaan. Deze wordt meestal in Griekenland gewonnen. Na bewerking ontstaat Agra Perliet. Agra Perliet zijn witte, glasachtige, korrels met een laag volumegewicht. Perliet-korrels hebben een ruig oppervlak en in de korrel bevinden zich vele capillairen. Het gevolg van deze structuur is dat de Perliet-korrel een betrekkelijk grote hoeveelheid water kan vasthouden.

Toepassing
Perliet houdt veel vocht vast wat goed is voor vleesetende planten substraten. Perliet zorgt er ook voor dat het substraat veel luchtiger wordt en dat het niet dichtslibt. Perliet moet gemengd worden met bijv. Turf, of een mengsel van Turf en Sphagnum voor het beste resultaat.
Pasop bij verwerking voor het fijne stof. Dit slaat op je longen. Verwerk het altijd buiten.
Het mooie van Perliet is dat het een steriel medium is zoals het uit de zak komt. Er zitten ook geen vervuilingen in zodat wassen niet nodig is. Wassen wordt zelfs afgeraden daar het de Perliet stuk kan maken.
Een probleem bij zakken perliet is dat een gedeelte van de perliet meer stof is dan korrels. Dat is niet gunstig voor de grondmengsels die we maken met perliet/turf. Het gaat dus om de grove korrels, en houdt het stof zoveel mogelijk uit je grondmengsel. Dit is makkelijk te doen door het te zeven, maar zorg wel dat je uit de wind staat.
Voordelen
 • Maakt de grond luchtig
 • Houdt veel vocht vast
 • Relatief goedkoop
 • Steriel
Nadelen
 • Komt bovendrijven.
Doordat het lichter is dan de grond heeft het de nijging om naar boven te drijven, waardoor het aan het oppervlak komt. Het is fel wit dus dan zie je het goed. Veel mensen vinden dit geen mooi gezicht.
 • Op termijn verpulvert het.
Als perliet wat ouder wordt gaat het verteren/verpulveren, en dan raakt het z'n luchtigheids-eigenschappen kwijt, waardoor de grond de kans krijgt om dicht te slaan.
 • Niet altijd makkelijk verkrijgbaar.
Het kan soms nog wel zoeken zijn om het ergens te kunnen kopen, is zeker niet bij elk tuincentrum te verkrijgen.


Turf

Turf heeft een groot aantal eigenschappen waardoor vleesetende planten goed kunnen groeien en bloeien.

Turf bestaat uit vergane steriele plantenresten en wordt gewonnen uit veengebieden in de natuur. Turf is afkomstig uit Scandinavië (Zweden, Finland), de Baltische staten (Estland, Letland), en Ierland. Turf wordt veel gebruikt als basis of als toevoeging voor grondmengsels voor het opkweken van planten.

Toepassing
Turf is in veel soorten te koop: fijn, normaal, grof, gezeefd zonder brokken, turfmolm, tuinturf, bemeste turf voor de tuinbouw.
Let op voor vleesetende planten is Turfstrooisel het beste. Turfstrooisel is bruinveen en komt van de bovenste turflagen en is grof en luchtig en niet compact. Op de verpakking staat dan vaak Turfstrooisel - Hochmoortorf - Tourbe blonde. Dat is de goeie! Let ook op dat je geen turfstrooisel gebruikt met bemesting want dat is slecht voor vleesetende planten!
Gebruik liefst geen tuinturf. Tuinturf is zwartveen (afkomstig uit diepe turflagen). Zwartveen is zeer compact omdat het veel verder verteerd is, en slaat gigantisch snel dicht, wat bij gevoelige planten zal leiden tot rot.
Om te zorgen dat je grondmengsel nog luchtiger wordt, wordt het vaak vermengt met Perliet.
Voordelen
 • Houdt water goed vast.
 • Luchtig.
Ook met water verzadigde turf bevat nog veel lucht waarin zich zuurstof bevindt.
 • Arm aan voedingstoffen.
Turf bevat nauwelijks voedingsstoffen. Nuttig omdat je precies weet hoeveel voedingselementen er in de turf zitten, namelijk geen. Precies wat de meeste vleesetende planten nodig hebben.
 • Vrijwel steriel.
Turf bevat geen levende plantaardige en dierlijke micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels. De kans op infecties door deze organismen in turf is dan ook minimaal. (Kokos-grond, potgrond, compost en bosgrond bevatten veel meer micro-organismen die infecties kunnen veroorzaken).
 • Reageert zuur.
De zuurgraad van pure natuurlijke onbewerkte turf is ongeveer pH=3. De meeste vleesetende planten houden van zure grond.
 • Buffert voedingsstoffen.
Turf en turfvezels houden bepaalde positieve ionen vast, zodat die niet direct in het water vrijkomen. Bij een overschot aan voedingsstoffen neemt turf een groot deel van de voedingsstoffen in zich op. De wortels van de planten komen dan in contact met een lagere concentratie aan voedingsstoffen, waardoor de kans op beschadiging vermindert.
Nadelen
 • Dichtslaan.
Na verloop van tijd kan turf dichtslaan, en zo de toevoer van lucht bij de wortels blokkeren, met als gevolg wortelrot.


Vermiculite

Vermiculite is NIET geschikt voor de meeste vleeseters!

Vermiculiet is rijk aan mineralen, dat vinden de meeste vleeseters niet echt lekker. Uitzondering daarop zijn Mexicaanse en ander kalkminnende/tolerante Pinguicula's.


Zand

Zand werd vroeger veel gebruikt, maar tegenwoordig veel minder ivm vervuillingen. Zorg daarom dat als je zand gebruikt, je het meerdere malen erg goed spoelt. Zorg ook dat je het juiste zand neemt dat geen kalk afgeeft zoals kwartszand.