Vleeseters voor dummies

Uit Werkgroep Carnivora
Dummie01.jpg

Specialisatie

Zoals alle organismen hebben planten behoefte aan vocht en voedsel. De meeste planten halen vocht en voedsel (mineralen) via de wortels uit de grond. Vleesetende planten echter hebben zich over het algemeen aangepast aan een voedselarme grond. De wortels van deze planten nemen slechts (veel)vocht op, zonder voedsel. Hierdoor is deze plantengroep gedwongen om voedsel ergens anders weg te halen. De planten hebben zich hierop toegelegd op het vangen van insecten om zo toch aan de broodnodige mineralen te komen.

Vochthuishouding

Vleesetende planten hebben over het algemeen veel water nodig om de verteringssappen op peil te houden. Vergelijkbaar; de mens heeft eveneens veel water nodig om zo het maagzuur op peil te houden. Immers het “maagzuur” in de bekers van de bekerplanten en de druppels van de zonnedauw verdampen continue, dit vocht dient dan ook constant aangevuld te worden. Vandaar dat de meeste vleeseters erg veel vocht gebruiken.

Om de (verterings)sappen in de plant te circuleren en voor sommige vleeseters om de “spieren” te kunnen gebruiken is zonlicht nodig. Door middel van zonlicht nemen de wortels vocht op uit de grond. Bij weinig zonlicht zijn de wortels niet in staat om veel vocht op te nemen. Staan de wortels dan toch in de natte grond, dan kunnen ze verrotten. Houdt dus de volgende richtlijn in acht: hoe meer zonlicht hoe meer vocht in de grond en vice versa.

De snelheid van het dichtslaan van de “bekjes” van de Venus Vliegenval is in hoge mate afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht die de plant krijgt. Bij te weinig zonlicht slaan de “bekjes” maar langzaam dicht, waardoor ze geen insecten kunnen vangen. Indien uw Venus Vliegenval maar langzaam dichtslaat, zorg dan dat de plant meer zonlicht krijgt.

Gebruik alleen regenwater, gedemineraliseerd water of gedestilleerd water. Gekookt drinkwater nooit gebruiken, hierdoor slaat weliswaar een deel van de kalk neer op de bodem van de pan of fluitketel maar de overige ongewenste mineralen blijven in het water aanwezig, dus blijft het ongeschikt. Drinkwater bevat kalk en veel mineralen, wat, los van overige problemen, wortelrot kan veroorzaken.

Vertering

Ons maagzuur bevat, evenals het maagzuur van veel vleesetende planten, enzymen die eiwitten afbreken, evenals (nuttige) bacteriën die de voedingsdelen helpen afbreken. De afvalstoffen van de bacteriën worden door de plant als bereikbare voedingsstoffen opgenomen. Een aantal vleesetende plantensoorten zijn volledig afhankelijk van bacteriën in het maagzuur, deze planten beschikken niet over enzymen. Deze groep duiden we vaak aan als “half-carnivoren”. Overigens worden alleen de weke delen van de insecten verteerd, de buitenkant van de insecten zijn onverteerbaar en blijven achter.

Arme Grond

Over het algemeen (90%) geldt dat vleesetende planten groeien op natte mineraal- en kalkvrije gronden. In de natuur komen deze gronden voor in de vorm van moerassen en regenwouden. Een kalkarme grond die wij in Nederland kennen is hoogveengrond. Veen bestaat uit vele lagen afgestorven veenmos. In gedroogde vorm wordt dit Turf genoemd. Een veenmossoort dat uitermate geschikt is voor vleesetende planten is sphagnummos.

Winterrust

In een gematigd klimaat als Nederland, zijn er ’s winters geen of erg weinig insecten. Het heeft voor de vleesetende plant geen zin om “in vol ornaat” te blijven wachten op insecten. Efficiënt als deze plantengroep is, zullen de vallen in de winter verdwijnen. Zij verdrogen. Vaak worden alleen nog maar blaadjes gemaakt om toch aan noodzakelijk zonlicht te komen. Het is dus normaal dat de planten in de winter verdorren en/of alleen blaadjes maken. Een aantal planten verdort zelfs totaal en komen in de lente weer opnieuw op uit de ondergrondse delen. De Venus Vliegenval is daarvan een voorbeeld.

Aanmaak van Vallen

Wanneer wij onze buik hebben volgegeten gaan wij naar het toilet om onze darmen weer te legen. Wanneer de bekers van de vleesetende planten vol zitten met insecten, is het voor de plant niet mogelijk om naar het “toilet” te gaan. In plaats daarvan sterft de beker af en wordt weer een nieuwe aangemaakt. Het is dus normaal dat er ook in de zomer continue “volle” bekers afsterven.

Als er weer nieuwe bekers aan worden gemaakt heeft de plant het naar zijn zin. De plant is niet gezond als er ’s zomers bekers afsterven zonder dat er nieuwe bekers aan worden aangemaakt.

Parasieten

Net als de andere planten hebben ook vleesetende planten wel eens last van parasieten; luizen, slakken enz. Kijk ook deze planten dus goed na op de aanwezigheid van parasieten. Voor bestrijdingsmiddelen, zie de kop Aanschaf op de website.


Succes bij het houden van deze bijzondere plantensoort.

Links

Interessante sites waar informatie te vinden is over de hobby: