Nieuwsblad

Het is de bedoeling dat er tot drie maal per jaar een nieuwsblad wordt uitgeven door de werkgroep. Jammer genoeg lukt dit de laatste jaren erg moeilijk. Door gebrek aan vrijwilligers die willen meerwerken aan het nieuwsblad of er artikelen voor willen schrijven.

Hoewel onze leden graag een papieren versie op de mat ontvangen heeft het internet ook een belangrijke plek opgeëist voor het vergaren van informatie over onze geliefde planten. Om deze reden ligt de focus van de werkgroep meer op wat het internet niet te bieden heeft. Namelijk mensen ontmoeten en samen leuke activiteiten ondernemen.

Het zou fijn zijn als we met grotere regelmaat een nieuwsblad kunnen publiceren. Iedereen is welkom een bijdrage te leveren of toe te treden tot de redactie. Heb je interesse neem dan even contact op met de redactie@carnivora.nl