Lid worden

Je kan lid worden van Carnivora. Met een betaald lidmaatschap ondersteun je onze website en activiteiten. Je ontvangt het nieuwsblad tot drie keer per jaar en mag gratis of tegen een geringe bijdrage deelnemen aan uitstapjes naar bv kwekerijen of locaties van vleesetende planten in het wild. Daarnaast organiseren we elk jaar de nieuwjaarsbijeenkomst in de botanische tuin te Leiden.

Een lidmaatschap kost €15,- en kan je overmaken naar:

NL34 INGB 0004575480 tav Werkgroep Carnivora

Vergeet niet je contactgegevens te melden.

Vragen kan je sturen naar:

Info@carnivora.nl