Lid worden

Je kan lid worden van Carnivora. Met een betaald lidmaatschap ondersteun je onze website en activiteiten. Je ontvangt het nieuwsblad tot drie keer per jaar en mag gratis of tegen een geringe bijdrage deelnemen aan uitstapjes naar bv kwekerijen of locaties van vleesetende planten in het wild. Daarnaast organiseren we elk jaar de nieuwjaarsbijeenkomst in de botanische tuin te Leiden.

Hou er rekening mee dat je lidmaatschap betekend dat je lid wordt van een werkgroep. Dit betekend dat we ook jouw hulp nodig hebben voor onze activiteiten en publicatie van het nieuwsblad.

Een lidmaatschap kost €15,- en kan je overmaken naar:

NL34 INGB 0004575480 tav Werkgroep Carnivora

Vergeet niet je contactgegevens te melden.

Door de lage bezetting van het bestuur is de service van Carnivora niet zoals we die graag zien. We krijgen weinig artikelen binnen waardoor het lastig is meerdere nieuwsbladen te maken.
Daarnaast maakt corona het moeilijk goed evenementen in te plannen.

We hopen op je begrip hiervoor.

Natuurlijk zijn we hartstikke blij als je lid wil worden, maar we hebben er veel meer aan als je actief wil zijn.
We zijn tenslotte een werkgroep.

Vragen kan je sturen naar:

Info@carnivora.nl