Vrijwilligers

Werkgroep Carnivora is altijd op zoek naar vrijwilligers. Iedereen is welkom zijn steentje bij te dragen. Er zijn heel veel verschillende taken die uiteenlopen van helpen op de verkoopkraam tijdens markten, een artikeltje schrijven of vertalen voor het nieuwsblad of als bestuurslid zelf activiteiten bedenken en uitvoeren.

Momenteel zijn we vooral op zoek naar mensen die:

  • Willen helpen op onze info en verkoop stand
  • Artikelen willen schrijven voor het nieuwsblad
  • De redactie van het nieuwsblad op zich willen nemen
  • De Carnipedia opnieuw opzetten en de oude carnipedia overzetten en actualiseren
  • Voorheen was er het forum. Indien daar behoefte aan is, deze beheren. Dit vereist wel enige programmeer kennis
  • Een excursie organiseren
  • Willen bijdragen aan het beheer en onderhoud van deze website. Hiervoor gebruiken we WordPress.
  • Logistiek en bevoorrading verzorgen tijdens verkoopdagen

Helaas is het zo dat Carnivora de afgelopen jaren te maken heeft gehad met een flinke bestuurskrimp. Hierdoor zagen wij ons genoodzaakt een flink aantal activiteiten te laten vallen dan wel te beperken en tegelijkertijd onze kracht als speerpunt te blijven gebruiken. Dit heeft er eigenlijk toe geleid dat er met name nog nauwelijks nieuwsbladen worden uitgebracht en dat we het forum en de Carnipedia uit de lucht hebben moeten halen. Het zou fijn zijn als we hier weer meer aandacht aan kunnen besteden.

Gelukkig is er nog steeds een harde kern van vrijwilligers die het leuk vindt om samen activiteiten te ondernemen. Als bestuur zijn we zeer dankbaar dat deze mensen er zijn.

Wil je graag helpen, heb je interesse in een bestuursfunctie of heb je een vraag. mail dan naar Felix